Επιστροφές προϊόντων

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει αν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αγοράς.

Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος η υπαναχωρηση θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και έχει χάσει την αξία του ποσό που θα σας επιστρέψουμε θα είναι μικρότερο ή δεν θα το δεχτούμε πίσω.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία ή για προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα προς επαναπώληση εφόσον έχουν αποσφραγιστεί χρησιμοποιηθεί ή για προϊόντα που παραγγέλνονται κατόπιν παραγγελίας.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και επιστρέψετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

– Προς την εταιρεία
Casada Store / Julia Ludtke
Αγίου Ιωάννου 26 Τ.Κ. 16673 Βούλα, email: info@casada.gr, τηλ. 211-735-14-79

— Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

—Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

—Όνομα καταναλωτή(-ών)

—Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

—Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

— Ημερομηνία


(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Λαμβάνουμε κάθε φροντίδα και μέριμνα για την εμπρόθεσμη επιστροφή κάθε οφειλόμενου ποσού στους καταναλωτές.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής κάθε ποσού εξ αιτίας οφειλόμενης σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων (προβλήματα στη διαδικασία των τραπεζικών συναλλαγών, μη δήλωση από καταναλωτή των στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού κλπ.). Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την επιστροφή των χρημάτων σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την απόφαση σας να επιστρέψετε τα προϊόντα.